สิทธิบัตร

ใบรับรองสิทธิบัตร

 1-1611020925120-ล  1-1611020924340-ล  1-1611020923450-ล   1-1610311151490-ล

 

 

1-1610311151350-ล  1-1610311151210-ล  1-1610311150210-ล   1-1610311150500-ล

 

 

1-1610311150350-ล   1-1610311150080-ล  1-1610311149420-ล   1-1610311149270-ล

 

Halo Pharmatech เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรด้านเภสัชกรรมอายุ 11 ปีเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิตยา เราจึงเน้นรายละเอียดเพื่อทำให้เครื่องจักรทุกเครื่องสมบูรณ์แบบเนื่องจากทีมของเราประกอบด้วยวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถ ภายในสิ้นปี 2559 เราจึงได้รับสิทธิบัตร 173 ฉบับสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเรา และจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่เราพัฒนาทุกวัน


+86 18862324087
วิกกี้
แชทออนไลน์ WhatsApp!