Awtomatiki planşet / kapsula iýmitlendiriji maşyn DTC

Gysga düşündiriş:

Awtomat planşet / kapsula iýmitlendiriji maşyn DTC Önüm maglumatlary Awtomatiki kapsula iýmitlendiriji maşyn DTL, planşetleri we doldurylan kapsulalary götermek üçin ýörite döredilen patentlenen tehnologiýany kabul edýär.Alýumin plastmassa köpürjikli gap gaplaýyş maşynlary, çüýşe maşynlaryny we beýleki enjamlary sanamak üçin ulanylyp bilner.DTL alty sany esasy bölekden durýar: pes derejeli barrel, yrgyldy geçiriji çukur, geçiriji geçiriji, süýşýän stol, göteriji truba we iş dolandyryş paneli.Iş ...


 • Min.Order mukdary:1 bölek
 • Gurşun wagty:20 iş güni
 • Port:Şanhaý
 • Tölegiň şerti:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Awtomatiki planşet / kapsula iýmitlendiriji maşyn DTC

  Giriş

  Awtomatiki kapsula iýmitlendiriji maşyn DTL, planşetleri we doldurylan kapsulalary götermek üçin ýörite döredilen patentlenen tehnologiýany kabul edýär.Alýumin plastmassa köpürjikli gap gaplaýyş maşynlary, çüýşe maşynlaryny we beýleki enjamlary sanamak üçin ulanylyp bilner.

  DTL alty sany esasy bölekden durýar: pes derejeli barrel, yrgyldy geçiriji çukur, geçiriji geçiriji, süýşýän stol, göteriji truba we iş dolandyryş paneli.Iş prosesi: Kapsula iýmitlendiriji maşyn işläp başlansoň, material pes derejeli barrele, yrgyldy geçiriji truba bilen pes derejeli barrel düwmesine amatly goşulýar (geçiriji çukur hem ulanyjynyň ýöriteleşdirilen dolanyşygy barreli bilen gönüden-göni dakylýar) pes derejeli barreliň aşaky rozetkasyndan yrgyldy geçiriji trubkanyň üsti bilen ýükleýiş stansiýasynda ýerleşýän geçirijä girýär.Geçirijiniň üstki datçigi materialyň öňünden kesgitlenen beýiklige ýetendigini anyklanda, yrgyldy geçiriji çukur iýmitlenmegi bes edýär, geçiriji göteriji göteriji stoluň boýundaky çykaryş ýagdaýyna çykýar we çykaryş klapanyny awtomatiki açýar.Agyrlyk güýjüniň täsiri bilen, geçirijiniň içindäki material çykaryjy klapandan çykýar we çykaryjy trubkanyň üsti bilen gaplaýyş maşynynyň çukuryna düşýär.Loadük düşürilenden soň, çykaryjy klapan awtomatiki usulda ýapylýar.Şol bir wagtyň özünde, geçiriji awtoulag ýükleýiş stansiýasyna awtomatiki düşýär we materialy täzeden doldurýar.Pes derejeli barreldäki materiallar sarp edilende, kapsula / planşet iýmitlendiriji maşyn ýatlatmak üçin awtomatiki duýduryş berer we awtomatiki iýmitlenmegi amala aşyrmak üçin geçiriji bu görnüşde gaýtadan işlener.

  Üstünlik

  1. Işçi güýjüni tygşytlamak, awtomatiki iýmitlendirmek, çalt we sazlanylýan tizlik bilen iýmitlenmek, maddy üpjünçiligiň we sarp etmegiň dinamiki deňagramlylygyny durmuşa geçirip biler ;
  2. spaceer tutmaýar, hereket etmek aňsat, giňden ulanylýan, dürli gaplaýyş enjamlary bilen ulanylyp bilinýän kiçijik rol oýnaýan ;
  3. Gurluşy ýönekeý, dizaýny ýerliklidir, kontakt material böleklerini sökmek we arassalamak aňsat, ýag çalmak we arassaçylyk burçy ýok ;
  4. Materiallara zeper ýetmez, agyrlyk güýji astynda materiallar, hiç hili ekstruziýa we dyrmaşmazdan, planşetler we kapsulalar hiç hili zyýan bermez ;
  5. Durnukly gurluş we iş, ajaýyp howpsuzlyk çäreleri, howpsuz we çydamly ;
  6. Uly ekranly HMI bilen enjamlaşdyrylan, içgin işlemek we ýönekeý

  Parametr

  Enjamlaryň modeli

  DTL
  Amatly material Dürli görnüşli gaty kapsulalar, ýumşak kapsulalar, dürli ululykdaky planşetler
  Hopper göwrümini geçirmek L 2L
  Pes derejeli barrel göwrümi L 100L
  Iýmitlendirmek sikli < 35s
  Iýmitlendirmek tizligi 000 7000 gapak / min (kapsulanyň ululygy 0, mysal üçin)
  Gat meýdany 970mm * 540mm lo Gatyň meýdany takmynan 0,5㎡)
  Elektrik üpjünçiligi 220 V 50 Hz
  Poroşok 0,5 KW
  Howa üpjünçiligi 5 ~ 8bar air Daşarky diametri 8mm bolan howa turbasyny birikdiriň
  Boýy iýmitlendirmek 2 metr beyond Belentligi beýikleşdirip bolýar)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  +86 18862324087
  Wikki
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!