Kapsula Checkweigher CMC-1200

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki kapsulanyň ölçeg klassifikasiýa maşyny (CMC) oduction Giriş: Kapsulalar öndürilende, kapsulanyň agramlarynyň üýtgemegi adatça adam, maşyn, material, usullar we daşky gurşawyň söýgüsi bilen ýüze çykýar.Käbir kapsulalar, “töwekgelçilikli önümler” hökmünde görülmeli hiline ýokary töwekgelçiligi aňladýan çäklerden çykýar.Köp töwekgelçilikli önümlere nädip çemeleşmeli, hil gözegçilik bölümi we önümçilik bölümi üçin elmydama kelle agyrydyr.CMC (Awtomatiki kapsulanyň ölçeg klassifikasiýasy M ...


 • Min.Order mukdary:1 bölek
 • Gurşun wagty:20 iş güni
 • Port:Şanhaý
 • Tölegiň şerti:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Awtomatiki kapsulanyň ölçeg klassifikasiýa maşyny (CMC)

  Sahypa3

   

  Giriş:

  Kapsulalar öndürilende, adatça adam, maşyn, material, usullar we daşky gurşawyň söýgüsi bilen kapsulanyň agramlarynyň üýtgemegi bolýar.Käbir kapsulalar, “töwekgelçilikli önümler” hökmünde görülmeli hiline ýokary töwekgelçiligi aňladýan çäklerden çykýar.Köp töwekgelçilikli önümlere nädip çemeleşmeli, hil gözegçilik bölümi we önümçilik bölümi üçin elmydama kelle agyrydyr.

  CMC (Awtomatiki kapsulanyň ölçeg klassifikasiýa maşyny) kapsulalary birin-birin ölçäp, olary gowy toparlara bölýär we öňünden kesgitlenen agram derejesine görä ret edýär.Highokary netijelilik bilen ajaýyp işleýär, çykdajylary azaldýar we kapsulanyň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

  Şol bir wagtyň özünde, CMC seriýasynyň iş netijeliligi döredijilik iş tertibi - “uzaldylan birlik gurluşy” we “çäksiz parallel baglanyşyk” bilen çäksiz ýokarlanyp bilner.Şonuň üçin önümçiligiň her kapsulasyny ölçemek üçin islendik kapsula doldurýan maşyna birleşdirilip bilner.

  ● Kesgitleme:

  Giňeldilip bilinýän birlik gurluşy: önümçilik zerurlyklaryna görä iş birlikleriniň sany saýlanýar

  Işleýiş bölümi: her bir operasiýa bölümi 400 cap / min barlaýyş netijeliligine eýe.Model saýlamasynyň deňlemesi: Iş birlikleriniň sany = kapsula doldurgyç netijeliligi / 400

  Dolandyryş bölümi: beýleki bölümlere gözegçilik edýär, her CMC-de saýlanmaly.

  ● öndürijilik we artykmaçlyklar :

  1. Enjamyň esasy böleginde ulanylýan ýokary takyklyk ölçeg datçigi we DSP çalt ýeke işleýiş ulgamy maglumatlary takyk we çalt ölçemäge mümkinçilik berýär.

  2.Bu enjamlar klassifikasiýa edip biler: 00 #, 0 #, 1 #, 2 # , 3 # , 4 # , 5 # cap kapsulanyň ululyklary her dürli howpsuzlyk kapsulasy; kapsula meňzeş uzyn planşet. (Planşetleriň beýleki görnüşleri ulanyp biler TMC seriýalary agramyny kesgitleýär)

  3.Mold bir-biriniň üstünden düşýän bloklar we gulplama gurluşy bilen gurulýar, kapsulanyň ululygy üýtgän badyna sökülip, ​​edil dogry ýagdaýda gurlup bilner.

  4. Enjam "birligi giňeltmek gurluşy" we "çäksiz parallel baglanyşyk" ulanýar, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrdy. Diňe önümiň ýagdaýyna görä enjamyň ululygyny saýlamak size bagly.

  5.Bu enjamlar öňünden kesgitlenen belli bir diapazonda ökde we kwalifikasiýa kapsulasyny kesgitläp biler. Lightagtylyk çyrasy, hünärsizleri tapanda aýdýar.

  6.Bu enjamlar giňişleýin maglumat statistikasyny döredip we çap edip biler.

  7. Önüm maglumatlary awtomatiki we hemişelik saklanyp bilner we isläniňizçe barlap bilersiňiz.

  8. Duýgur ekran we dostlukly adam maşyn interfeýsi amaly has ýönekeý we düşnükli edýär.

  ● Aýratynlyklary:

  Model

  CMC-400

  CMC-800

  CMC-1200

  … (We ş.m.)

  Tizlik

  400 kapsula / min

  800 kapsula / min

  1200 kapsula / min

  n * 400 kapsula / min

  Ulanylýan kapsulanyň ululygy

  00 # -5 #

  00 # -5 #

  00 # -5 #

  00 # -5 #

  Agram aralygy

  10-2000mg

  10-2000mg

  10-2000mg

  10-2000mg

  Takyklyk

  ± 2mg / ± 3mg

  ± 2mg / ± 3mg

  ± 2mg / ± 3mg

  ± 2mg / ± 3mg

  Naprýa .eniýe

  220V 60Hz

  220V 60Hz

  220V 60Hz

  220V 60Hz

  Howa üpjünçiligi

  0.4-0.7Mpa

  0.4-0.7Mpa

  0.4-0.7Mpa

  0.4-0.7Mpa

  Kuwwat bahasy

  450W

  600W

  750W

  Ölçegleri

  830 * 530 * 1670

  1230 * 530 * 1670

  1630 * 530 * 1670

   

   Has giňişleýin maglumat üçin “You Tube” -da degişli wideo ýüklän ýerimizdäki baglanyşyga basyň

   https://youtu.be/mNzXje64Tms

  3


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  +86 18862324087
  Wikki
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!